b0a6eb2e-e2b2-4def-992a-6e479b7a23c3

           SAISON 2020/2021

ECOLE POLO/NATATION : (à partir de 5 ans) 

Samedi : 14h-15h et 15h-16h     Piscine du Port Marchant bassin intérieur

Mardi :  18h30-19h30                  Piscine Léo Lagrange

 U9/U11/U13 

Lundi : 18h-19h

Mercredi : 18h-19h30

Vendredi : 19h-21h15

Samedi : 16h30-17h30      BASSIN INTÉRIEUR

17h45-19h15     BASSIN EXTÉRIEUR

U15

Mercredi : 18h-19h30

Vendredi : 19h-21h15

Samedi  :   17h45-19h15     BASSIN EXTÉRIEUR

N3

Lundi : 19h-21h15

Jeudi : 19h15-21h15

LOISIRS/BIGORNEAUX

Lundi : 18h-19h

Jeudi : 19h15-21H15